- - NÓVUM

Robbanó töltőtoll

Sok újságcikk jelent meg 1942 után az érintésre felrobbanó töltőtollakról. E tollakat állítólag repülőgépekből szórták le a háború idején ellenséges területekre. Az utolsó egy 2012-es, a Magyar Nemzetben megjelent cikk elemzi, léteztek-e egyáltalán ilyen fegyverek. Tárgyi emlék nem maradt fenn, annál több történet és legenda. A témával kapcsolatos újságcikkeket összegyűjtve kaphat képet az olvasó, mennyiben volt propaganda és mennyiben valóság a robbanó töltőtoll.

Robbanó töltőtollak

1942. 03. ÚJSÁG A robbanó töltőtoll: Az egészségügyi katonák "nagy szeretettel" ápolják azt az ukrán kisfiút, aki töltőtollat talált egy kiürített házban s amikor ezt csavargatni kezdte: a toll felrobbant. A kisfiú már jobban van, de bizonyos, hogy egész életén át nem fogja elfelejteni Sztálin katonáinak ittmaradt üdvözletét s kezén, arcán még nagyon sokáig hordani fogja ennek az üdvözletnek emlékeit...

1943. 05. ÚJSÁG (Róma, május 7. Slefani) A Tribuna leírja azokat a ravaszon kiagyalt robbanó szerszámokat, amelyeket a támadó amerikai és angol repülők szórnak le olasz városokra és falvakra s amelyek máris több áldozatot szedtek, főleg a gyermekek sorából. A robbanószerszámok háromfélék: aknatartók, robbanó töltőtoll és kerek fémdoboz. A robbanó aknatartók simára csiszolt fémtubusok, 10X12 centiméteres nagyságúak s végükön olyasféle kampó van, mint amivel a töltőtollat és ceruzát rögzítik a zsebhez. Ez a kampó, amely könnyen elmozdítható, a robbanó szerszám biztonsági zárja. Amikor elmozdítják helyéről, egy csapószeg jön működésbe, ez leüti a csappantyút és ezáltal felrobbantja a töltetet. A megtévesztő töltőtollak szakasztott olyanok, mint a mindennapi életben használt töltőtollak, és akkor robbannak, ha az ember lecsavarja kupakjukat. A gyártásukhoz szolgáló fémet megbarnítják, hogy könnyebben lehessen összetéveszteni az ebonit töltőtollakkal. A fémdobozkák átmérője mintegy 8 centiméter s fedelük levétele közben robban. A katonai hatóságok óva intenek a bombázott helységek lakosságát ezektől a ravaszan kieszelt robbanószerektől, de sajnos, a gyermekek nem tudnak ellentállni a csábításnak és sokan vesztik életüket. (MTI)

Egészen stilszerű és teljesen hozzáillik az angol és amerikai kultúrfelfogáshoz, hogy legújabban a ceruzákkal és töltőtollakkal pusztítják az embereket. Így van, ahogy írjuk: ceruzákkal és töltőtollakkal, amelyeket az emberiség a kultúra fegyvereinek ismer. Az angolok és az amerikaiak "úgy látszik" kifogytak már az öldöklés ötleteiből; vagy talán nagyon ötletesek, hogy a ceruzához és a töltőtollhoz nyúlnak. Persze, nem otthon, hanem Olaszországban, ahol a repülők dobálják le a város utcáira, számítva arra, hogy a járókelők felkapkodják ezeket a talált tárgyakat. Fel is szedik, de szétnyitáskor robban és öl. Ugye milyen szellemes találmánya a XX század első fele háborús technikájának. Ceruza, töltőtoll, amely robban és gyilkol. Igaz, hogy háború van, amikor az ellenséget pusztítani szokás; azonban ezt nem a front mögötti békés városokban, hanem a tűzvonalban írja elő az emberiesség, a becsület, a lovagiasság. Csakhogy Németország is háborúzik, Olaszország is és Magyarország is, de ilyen becstelen gyilkoló szerszámokról ezekkel a harcoló nemzetekkel kapcsolatban még nem olvastunk. Anglia, Amerika ezeket is megengedhetőnek és összeegyeztethetőnek tartja. Igaz, hogy madarat tolláról, embert barátjáról. Az említett két nemzet pedig Sztálin barátja. Ezt tudva nincs mit csodálkozni sem a robbanó ceruzán, sem a töltőtollon.

1952. Tolnai Napló
Berlin, június 27. (MTI) Amerikai ügynökök robbanó töltőtollakat csempésztek a Német Demokratikus Köztársaságba
A Német Demokratikus Köztársaság népi rendőrsége Freibergben letartóztatta az amerikai kémszolgálat három ügynökét. A letartóztatottak egyikénél töltőtollakkal telt bőröndöt találtak. A töltőtollak belsejében rendkívül erős robbanóanyag volt.
Berlin demokratikus övezetének egyik iskolájában egy nyolcéves kislány az elmúlt napokban hasonló töltőtollat talált padjában. A töltőtoll felrobbant és megsebesítette az iskolás- gyermeket. A hatóságok megállapították, hogy az amerikai kémszolgálat  most ezekkel a robbanó töltőtollakkal szereli fel a Német Demokratikus Köztársaságba küldött kártevő ügynökeit. 

 

Háborús plakát, robbanó töltőtoll

2012. Magyar Nemzet. A hadtörténész szerint "elképzelhetetlen, hogy 6000-8000 méter magasságból játék malacokat, papucsokat, töltőtollakat és brossokat szórnának le a támadó gépek a bombázás alkalmával. Arról nem is beszélve, hogy e tárgyak magától a zuhanástól megsemmisültek volna". Az akkor beszállított bűnjelek további sorsa ma már nyomon követhetetlen, a sértettek sem találhatók meg. Néhány rendőrségi jelentésben szereplő történet hitelességét Pataky nem vonta kétségbe. Tény, hogy a második világháború idején robbanó töltőtollakat, cigarettatárcákat, termoszt, ceruzát, ruhaakasztót felhasznált a Nagy-Britanniában alakult titkos szervezet, a különleges műveletek végrehajtására szakosodott Special Operations Executive (SOE). (Két osztrák kutató, Siegfried Beer és Stefan Karner a magyarországihoz hasonló eseteket idéz a Háború a levegőből, Karintia és Stájerország, 1941-1945 - Der Krieg aus der Luft, Kärnten und Steiermark 1941-1945 - című művében. A ?talált tárgyakat? a szerzőpáros egyértelműen a SOE-től eredezteti.) Az angol szervezet tagjait a tengelyországok emigránsaiból toborozta, elsősorban szabotázsakciókra; a legmagasabb szintű kiképzést kapó ügynökök egyéb, gerilla- és propagandaakciókat is végrehajtottak. (A SOE kötelékébe tartozó cseh ellenállók sebesítették meg halálosan 1942 májusában Reinhard Heydrichet, a Cseh-Morva Protektorátus kegyetlen német helytartóját.)

UI. Az alábbi háborús szórólapot egy holland weboldalon találtam, sajnos ennél közelebbi információt nem sikerült kideríteni, hogy csak propagandáról, vagy valós veszélyről lehetett-e szó.

 Szűcs Tamás / 2019.10.

ELADÓ TOLLAK
Web Analytics