- - NÓVUM

Turcsány Antal, az első tollgyáros (1. rész)

Magyarország első töltőtollgyártó vállalkozójának nevével többször találkozhatunk régi utcaképeken, töltőtollak feliratain. A Turcsány töltőtoll az 1930-as években Magyarországon fogalom volt. Turcsány Antal vállalkozó volt elsősorban. Bár nem volt nyomdász, saját kiadóval rendelkezett, szabadalmaztatott másológépet, Turcsány-relief gépet, villája volt Mátyásföldön, aztán a második világháború, majd az azt követő politikai átrendeződés megpecsételte a sorsát. Az alábbiakban igyekeztem a korabeli nyomtatott sajtóban fellelt dokumentumok alapján rekonstruálni Magyarország első töltőtoll gyártójának életútját. A cikk első része 1933-ig követi Turcsány Antalt. Igyekszem nem elírni a nevét...

Turcsány Antalról készült kép 1934-ből

A Turcsány cég előtörténete 1801-ig nyúlik vissza, amikor Eggenberger József megalapítja könyvkereskedő és kiadó cégét Budapesten. A kiadó a Budapesti Hírlap, 1856. májusi száma szerint már az Üllői út 2 szám alatt működik. Ez a későbbi Turcsány Kiadó székhelye. Egyes források a kiadó megszűnését 1918-ra teszik, ugyanakkor a Herkules újság 1906-os számában lévő hirdetés szerint már Köncs Géza könyvkötői és nyomdai vállalkozása van bejegyezve (alapított 1890) a fenti címre. Ugyanakkor itt már papír- író- rajz és festékszerek kereskedésével is foglalkozott Köncs Géza. Turcsány 1890-es alapításra hivatkozott a céges papírjain.

Régi újsághirdetés

A cég jogutódja 1912-ben Wagner József lett, ő viszi tovább a céget egy rövid ideig. 1916-ban a cég ismét tulajdonost vált, jogutódja Schönfeld Edit lesz. Őt veszi feleségül Turcsány Antal 1921 június 20-án. Turcsány Antal nevével, mint férfi szabóval találkozhatunk a korabeli hirdetésekben.

Turcsány Antal 1891-ben született. Nem tudni, hol, talán Vámosladányon. Születési idejére egy 1939-es cikkből következtethetünk vissza, amiből megtudjuk, a 48 éves töltőtollgyárost letartóztatják rémhírterjesztésért. Valószínűleg közeli rokona lehetett (testvére?) az 1879 február 15-én született vámosladányi születésű Turcsányi Kálmán (apja Turcsányi István, anyja Zvara Mária), aki először szappanygárban dolgozott Léván, majd 1901-ben, Budapesten elvégezte  az iparművészeti iskolát, később kiadót alapított. 1923-ban sikkasztás miatt egy hétre elítélték. Viszont Kálmán testvérét, Mágnás Elzát 1914-ben meggyilkolták (erről rengeteg cikk jelent meg, a Kiscelli Múzeumban kiállítást is rendeztek a történetből). Az 1921-ben 50 000 pengő alaptőkével alakult Dite (Divat és Textil) Írószergyár 1923-ban Turcsány Antal elindítja töltőtoll készítő kisüzemét, részvénytársasággá alakul, a vállalat tárgya írószerek, iskolai körzők, továbbá más rajzszerek előállítása, forgalomba hozatala, a grafikai ipar körébe vágó egyéb munkák elvállalása, az ebbe a szakmába tartozó áruk és egyéb anyagok gyártása. Alapítói Czakó Sándort, Dr. Vajda Mihály, Turcsány Antal, ifj. Szénásy Béla.

Mérlegszámla
1926-ban az Üllői úton már Turcsány töltőtollgyári lerakat néven működik, két évvel később pedig a korabeli újságok keresztrejtvényeihez ajánlott fel nyereményként rendszeresen marketing célból 1-1 db töltőtollat a cég.

1929-ben a Nemzetközi Vásáron mutatja be a Turcsány Rotary sokszorosítógépet, amely aránylag rövid idő alatt közismertté vált. Ez a speciális gép lehetővé teszi minden vendéglősnek, kávéháznak, hogy gyorsan, olcsón és szépen perceken belül elkészíthetik az étlapjaikat és legtisztább sokszorosítást egyedül, minden külön segítség igénybevétele nélkül, 5 percen belül korlátlan mennyiségben előállítani.  (Vendéglősök Lapja, 1929. 45.) Ebben az évben robban ki a globális gazdasági válság, viszont a vállalkozása sikeresen működik.
Turcsány Antal levél
Turcsány céges levélpapírja 1936-ból.

1931-ben a Budapesti Tavaszi Vásárról ír a Magyarság. A cikk írója meglátogatta Turcsány már tavaly felállított pavilonját, ahol a gazdasági helyzet folytán visszamaradt készleteket értékesítették éppen. 

Egyes áruhelyek előtt tumultuózus tömegek tolonganak. Ahol legnagyobb az érdeklődés, mi is megálltunk. Mit árulnak itt? A modern stilusban, ízlésesen épített áruhelyen Turcsány Antal neve ékeskedik. Nagynehezen törünk utat, míg sikerül előrejutnunk. A tolongás életveszélyes. Mindenki vesz, mintha ingyen adnák. Ujrendszerű átíró töltőtollakat árulnak. Szinte hihetetlen előttünk ennek a cikknek a kelendősége. Éppen ezért kérdést intézünk Turcsány Antalhoz, hogy számitott-e ilyen nagy keresletre? A szimpatikus és kitűnő modorú kereskedő kérdésünkre mosolyogva mondja: Három pavillont béreltem a vásár tartamára, ahol írógépet és sokszorosítógépeket mutatok be és árusítok. A töltőtollakból többezer darabot szereztem be eladásra, de ilyen nagy érdeklődésre nem számítottam. Igaz, hogy az itt eladásra kerülő átirótollak teljesen kifogástalanok és tökéleteseknek nevezhetők, de kelendőségük magyarázata mégis főként a vásár tartamára a nagy árcsökkenésben keresendő. Még nagyobb meglepődést hozott számomra a Turcsány Rotary sokszorosítógépek iránti érdeklődés. Többféle tipus közül a Turcsány Automatic Rotary keltett nagyobb feltűnést, amelyből az első napon több darabra kaptam megrendelést. Ennek nemcsak azért örülök, mert igazolva látom vásárlóim elismerő nyilatkozatait a teljesítőképesség, kivitel és az ár szempontjából, de mert ez az egyetlen magyar gyártmányú sokszorositó.

Ugyanez a cikk szó szerint jelenik meg a 8 órai újságban is. Bethlen István miniszterelnök személyesen járta be a vásárt és valószínűleg találkozhatott Turcsánnyal is.

Turcsány Rotary gép szórólap

1932-ben nagyszabású kampányt indít a korabeli sajtóban, amiben pályázatot írt ki a cég propagálását célzó "csattanós jelmondatra".


A pályázat eredményéről nem tudunk, viszont számos heti és napilap lehozta a pályázat szövegét. Úgy tűnik, Turcsány Antal remek "ingyen reklámként", mai szóhasználattal PR cikként alkalmazta a pályázatkiírást. A díjakat olvasva feltűnik, hogy az első és a második helyezett "ezüstburkolatú aranyhegyű tollat kap", ami a vállalkozás méretéhez képest nem komoly jutalom... Másrészt a toll nem Turcsány gyártmány, csak a harmadik helyezettnek járó "speciál" toll az. Azt sem tudjuk sajnos, a három tagú zsűriben az ismert író ki lehetett. A fődíj, 100 pengő egy jó havi fizetésnek a tizede volt. A szövegből kiderül, Turcsány Antal ebben az évben nyitotta meg a Petőfi Sándor utcai második szaküzletét. Az üzlet helyét sikerült azonosítani:
Régi Turcsány bolt és a mai helye

A nyomtatott sajtóban megjelenő reklámok mennyisége egyre fokozódik, majd egy Esti Kurir tudósításból megtudjuk, 1933 október 30-án különös módon betörtek mátyásföldi villájába. A cikket többször elolvastam, de nem sikerült kiderítenem, mi is történt. Ezzel a cikkel folytatom hamarosan!

MÁSODIK RÉSZ

 

ELADÓ TOLLAK
Web Analytics