- - NÓVUM

TWSBI, a trikulti töltőtoll

A TWSBI töltőtoll neve alkalmat ad arra, hogy egy kínai császárral foglalkozzunk, annak kalligráfiai gyűjteményével, és mindez belesűrítve a TWSBI névbe. Egy minőségi írószereket gyártó, 40 éve működő taivani cég márkanevéről van szó. A kimondhatatlan betűtorlasz a kínai San Wen Tong kínai szavak kezdőbetűiből áll össze, jelentése: A Három Kultúra Csarnoka.

TWSBI

 

A "Wen" jelent nyelvet és kultúrát is. A San Wen Tong kifejezés kapcsolatban áll Chien-lung császár által lakott Három Ritka Kincs Csarnokával is, amely a kínai kalligráfia három nagy remekművének emlékhelye.
A San Wen Tong kifejezés kezdőbetűit megfordították és így lett a TWS. Az utolsó BI betűket az "íróeszközök" szó szerinti jelentésével egészítették ki, de térjünk vissza a császárra. 


Chien-lung, más néven HUNG-LI (1711-1799) a Mandzsu (Ching)-dinasztia 4., a kínai történelem egyik leghosszabb ideig uralkodó császára volt (1735-től 1796-ig), hadjáratok sorozatát vezetette a Kína északkeleti vidékeit fenyegető török népek és a mongolok ellen (1755-60). Birodalmát növelte az Új Tartomány - ma Hszincsiang - megalapításával, majd délen és keleten is megerősítette a kínai uralmat.

Chien-lungnak 17 fia és 10 lánya született ágyasaitól (volt ideje erre 61 év alatt). A népi hagyomány szerint egyik ágyasához, a muszlim Hsiang-feihez heves szenvedély fűzte a császárt. A jarkandi (Közép-Ázsia, ma Hszincsiang tartományban) herceg özvegyét 1759-ben a császári hadsereg ejtette foglyul. Chien-lung különleges figyelmével tüntette ki: kisebb mecsetet, gőzfürdőt, muszlim bazárt építtetett neki, hogy hazájára emlékeztesse. Hsiang-fei azonban a legenda szerint visszautasította a császár közeledését, és azzal fenyegetőzött, hogy megöli, ha mégis próbálkozik. Két évvel később, a császár távollétét kihasználva, az anyacsászárnő megparancsolta Hsiang-feinek, hogy kövessen el öngyilkosságot, amit végre is hajtott magán.


A császár anyagilag támogatta a kínai klasszikus irodalom műveinek összegyűjtését. 1772-ben rendeltet adott ki a kínai irodalom hagyományos felosztása szerinti négy osztályba (klasszikusok, történetírás, filozófiai munkák, szépirodalom) tartozó művek legjavának kiválogatásáról, ugyanakkor alatta zajlott le a nagy "irodalmi inkvizíció", amelynek során a dinasztiára nézve sértő vagy veszélyes könyveket ? összesen 3000 címet ? megsemmisítették, szerzőiket pedig meghurcolták, esetenként kivégezték. Uralkodása vége fele a gyengekezű kormányzás, a pazarlás és a korrupció kiürítette a kincstárat. Tajvan szigetén 1787-ben felkelés is kitört emiatt.

A Három Kincs Csarnoka a császár különterme, afféle írószobája volt. Itt volt a kedvenc három kalligráfia-darabja, ennek társaságában gyakorolta maga is a kézírás művészetét.

 The Three Treasures Hall

A TWSBI VAC-700 tolla amúgy egy negyedik kultúra, az amerikai töltőtoll gyártás 1940-es találmányával, a Sheaffer VAC technikával működik. A szerkezet a toll átláthatósága miatt működés közben is megfigyelhető, a toll pedig itt kapható.

TWSBI toll

2019.01.

ELADÓ TOLLAK
Web Analytics