- - NÓVUM

A tollhegyekről

A töltőtoll hegyek rendkívüli változatossága arányos a kézírás változatosságával. Minden ember más-más stílusban, egyéni kéztartással ír. Másrészt a toll írásképével kapcsolatban is különbözőek az igények. Van, aki hajszálvékony vonallal ír, alig érintve a tollhegyet a papírhoz, más pedig szinte felszántja a papírt erős, gyors mozdulataival.
A tollhegyek típusait rövidítésekkel jelölik. Az alábbi képen a jelölést és az írásképet mutatja be a Pelikan. Nincs nemzetközi szabvány, amely meghatározná a pontos jellegét egy adott tollhegy típusnak, vagyis minden gyártó a maga értelmezése alapján jelöli B-nek, vagy F-nek a tollhegyet. A japán tollhegy általában egy kicsit finomabb, mint a nyugati megfelelői. A japán M hegy körülbelül akkora, mint egy európai F.

A vékonyan író tollaknál fokozottan figyelnünk kell arra, milyen papírra írunk vele. A vékony hegy könnyebben kap bele a durvább papírba. A vékony EF és F hegyű toll gyengédebb nyomást tűr csak el. Az erősebb nyomás, illetve a nem megfelelő papír hamarabb elkoptatja a kis felületen érintkező tollvéget.

Ha valaki normál betűmérettel ír, illetve balkezesként próbálkozna meg a töltőtoll használatával, akkor az M (medium) hegy ideális választás lehet. Ilyen hegyet minden gyártó valamennyi típusához lehet választani, illetve ha valaki külön nem kér más méretűt, automatikusan ilyennel kapja. Aki szeret nagy méretű betűkkel írni, az választhat vastagabb hegyet is, ezek B (széles), BB (nagyon széles) és 3B (extra széles) jelölésűek. A vastagabb hegyű toll több tintát fogyaszt, másrészt a több tinta leadása miatt a papír átüthet, valamint a vonal széle elmosódhat. Ezért a vastagabb hegyek használatánál is fontos, milyen papírra írunk.

Az OM, OB, OBB, és a táblázatban nem szereplő O3B hegyek különböző szögben döntött betűvel író jobbkezesek számára előnyösek.
A különböző méretű (1.1, 1.5, 1.9) hegyek, illetve a régebben használt flexibilis és fél-flexibilis hegyek az úgynevezett kalligrafikus íráshoz készülnek, melyekkel szép, a nyomóerő és az irány függvényében változó vastagságú vonalak húzhatók. Ezen kívül létezik még speciálisan kottaírásra való MS (music) hegy is.

A tollhegy merevségét illetően a legtöbb modern tollhegy merev. Elsősorban abból adódik, hogy a golyóstoll nyomásával megegyező merevségű tollal könnyű ismét átállni a golyóstollra. Amikor még nem létezett golyóstoll (és fénymásoló), a több példányú indigó másolópapírral rétegezett két-három íven csak igen erős tollhegyek tudtak nyomot hagyni. Manapság e tollhegy típust legfeljebb azok használják, akik igen erős nyomással írnak. A flexibilis hegyű tollak egyik nagy előnye az írásmód karakteresebb megjelenítésében van. A vonalvezetés egyes részein a tollat erősebben nyomjuk (nyomatékosítjuk) a papírra, ilyenkor a tollhegy szétnyílik, miáltal a vonal megvastagszik.

A tollhegy leggyakoribb meghibásodását többnyire a nem megfelelő a papír okozza. A gyengébb minőségű papírról leváló rostok eltömíthetik a hegyet. Gondot okozhat a helytelen használat is. Ha a vékony hegy túl sok tintát kap (túl széles a tintavezető), folyni kezd, a vastag hegy pedig sok tintát igényel. Ha nem elég vastag a tintavezető, akadozni kezd az írás.

A kézzel író emberek más-más módon írnak. Ajánlott ezért különböző hegyű és típusú tollat kipróbálni, hogy mindenki megtalálja a maga stílusát, vagy alkalmazni tudja a megfelelő íráshoz a megfelelő tollat.

A irídium hegyről (ami nem is irídium) itt olvashat bővebben.

ELADÓ TOLLAK
Web Analytics