- - NÓVUM

Jennifer Doverspike: 10 ok, amiért még mindig szükségünk van a folyóírásra

 ?Miért a folyóírás? Az oktatás irányítói akkor teszik fel ezt a kérdést, amikor az egyre inkább digitális és alkalmazás-központú 21. századdal szembesülnek, azaz egy olyan világgal, amelyben a kézírás görbéi és kerekítései egyre elavultabbnak tűnnek. Én azonban tollat ragadtam, és lejegyeztem tíz érvet a folyóírás mellett.

Ezeket a mondatokat most Evernote-ban írom, ami meglehetősen szokatlan nálam, mivel majdnem minden történetemet kézzel jegyzem le. A folyóírás ? és általában a kézírás ? tanítása utáni kutatásaim tudatosították bennem, hogy kreativitásomat illetően végképp toll és papírfüggő vagyok. Még egy szuper Moleskine Evernote jegyzetfüzetem is van, (ez egy olyan füzet, amelyet kimondottan azok számára terveztek, akik kézírásukat a későbbiekben digitálissá szeretnék alakítani, majd az Evernote-ban elmenteni, szerkeszteni ? a ford.), így ötletgyűjtésemet lefényképezhetem és a megfelelő digitális helyen tárolhatom.Mesterdiplomám szakdolgozatát sok-sok hónap alatt kézírással írtam egy jegyzettömbbe. Van néhány eldugott füzetem is a következő nagy amerikai regénnyel, mely most valahol a két borító között várja a folytatást.

Arra jutottam, hogy igazából azon kívül, hogy a papír nincs ingyen, főleg nem az igényes Moleskine jegyzetfüzet lapjai, az én módszerem kimondottan előnyösebb, mint az üres képernyő és a villogó kurzor bámulása. Cikkem további része tehát folyóírással készül.

Miért a folyóírás?

Az oktatás irányítói akkor teszik fel ezt a kérdést, amikor az egyre inkább digitális és alkalmazás-központú 21. századdal szembesülnek, azaz egy olyan világgal, amelyben a kézírás görbéi és kerekítései egyre elavultabbnak tűnnek.Én azonban tollat ragadtam, és lejegyeztem tíz érvet a folyóírás mellett.

1. A folyóírás segíti a tudás integrálását

David Perkins új könyvében, a Future Wise-ban azt írja, hogy nem azt tanítjuk az iskolában, ami igazán számít. Az oktatás mai középpontjában túl nagy hangsúly van a nagy mennyiségű tudás és szakértelem megszerzésén, egy-egy tantárgy olyan szintű ismeretén, amely ahhoz elegendő, hogy feleletválasztós tesztek kérdéseire választ tudjunk adni. Aztán végül ez a tudás elhalványul.

Mi az, ami számít? A készségek. Az olvasás. Az írás. Az információszerzés. A gondolkodás. A tanulás.

Ahogyan Dr. William Klem érvel a Psychology Today című folyóiratban, ?a folyóírás segíti az agyat a vizuális és tapintható információ beépítésében, a finommotoros ügyesség kialakításában. A téves információkon és szövetségi megbízásokon alapuló iskolarendszerek egyre inkább a tudás tesztelésének megszállottjaivá válnak, és ennek az az ára, hogy a gyerekeket arra tanítják, hogy ismeret-gyarapítási kapacitásukat fejlesszék.?

Az NPR (országos rádióhálózat az Egyesült Államokban ? a ford.) is kiemeli ezt a témát, habár vitatja, hogy a folyóírás valóban kimaradna a tanított anyagból. Nem tanítanak elegendő hagyományos fogalmazásírást az iskolák, legyen az akár folyóírás, kézírás vagy gépelés. Az Arizonai Állami Egyetem munkatársa, Steve Graham állítása szerint ehelyett sok a kiegészítendő mondatokat tartalmazó feladatlap és az egymondatos választ igénylő kérdés.

Röviden tehát írást nem tanítanak az iskolákban. Ez ahhoz az állításhoz vezet, hogy:

 

2. A hosszú szövegek írása tanít meg bennünket írni

Közvetlen kapcsolat van a kézírás minősége és az írott szöveg minősége között. Mivel az írás jelentős kognitív igénybevételt, a fizikai írás pedig kognitív terhet jelent, a tanuló számára fontos, hogy képes legyen erőfeszítés nélkül írni kézzel. Ahogyan a szerző utal rá, a könnyed kézírás hiánya nehézséget okoz a fogalmazásírásban, mivel a gondolatok nem tudnak kellő gyorsasággal a papírra kerülni.Ráadásul a tanulók nem tudnak arra koncentrálni, hogy a fogalmazás szempontjából fontos gondolataikat összeszerkesszék. A kézírás és a fogalmazás minőségének kapcsolata még az MRI-n is látható, a jó kézírással rendelkező személyek agya több, megismeréssel, nyelvvel és végrehajtó funkcióval kapcsolatos területen aktív,

A kutatók hangsúlyozzák, hogy a kézírás nem egyszerűen csak motorikus művészet, szükségesek hozzá helyesírási ismeretek is , és az adott nyelven való írás módszertana is.

Dr. Carol Christensen kiemeli, hogy szoros kapcsolat van a kreativitás és a jól szerkesztett szöveg, valamint a helyesírási motoros képességek között. Így nevezi: ?kézi nyelv?. Ráadásul a folyóírás általában gyorsabb, mint a nyomtatott betűk írása, feltéve, hogy mindkettőben otthonosan mozgunk.

De mi van akkor, ha gyorsabban gépelünk?

 

3. A kezünknek többnyelvűnek kell lennie

Természetesen fontos, hogy diákjaink megtanuljanak gépelni, főleg most, amikor egyre több iskolában számítógépeken íratják a dolgozatokat. Az ember azt gondolná, hogy ezért aztán nem kell aggódnunk azok miatt a tanulók miatt, akik nem írnak elég gyorsan ahhoz, hogy jó fogalmazásokat tudjanak alkotni.

A kutatás ugyanakkor azt mutatja, hogy még így is nagy előny a kézírás. A kisgyermekkorban a betűk írása javítja azok felismerését,/ és nem egyformán használjuk a kezünket akkor, amikor írunk és akkor, amikor gépelünk. Igazából mindegyiket fontos lenne megtanítanunk: a gépelést, a kézzel való írást és a folyóírást is, azaz, Dr. Virginia Berninger állítása szerint, kezünknek is többnyelvűnek kell lennie.

Berninger szerint a nyomtatott betűs és a folyóírás, valamint a billentyűzeten való gépelés mind ?különböző és különálló agyi mintákkal? kapcsolatosak. Amikor kézzel írunk, egymást követő vonásokat kell húznunk ahhoz, hogy betűt alkossunk ?az agyvizsgálatok szerint ehhez a gondolkodásban, a nyelvben és a munkamemóriában érintett agyi területek aktiválódnak. A folyóírás felgyorsítja az előnyöket. A nyomtatott betűk írása és a gépelés nem ösztönzi az agy jobb és bal féltekéje közötti szinkronicitást, a folyóírás azonban igen.

Ami viszont a gépelést illeti?

 

4. Jobban tanulunk, ha kézzel írunk

Még az idősebb gyerekek is és a felnőttek is hasznot húznak a kézírásból. Két pszichológus olyan tanulmányokat végzett, amelyekből az derült ki, hogy a tanulók jobban tanulnak akkor, ha kézírással készítenek jegyzeteket, szemben a számítógépen való gépeléssel, még akkor is, ha a gépeken az internet figyelemelterelő hatását kiküszöbölik.

Ennek egyik oka az, hogy a kézírás lassú. Ezért az ember nem tud leírni minden egyes szót, amit az előadótól hall. A sekélyes leírás helyett, amelyhez nincs szükség kritikus gondolkodásra és az agynak sem kell feldolgoznia a hallott anyagot, a tanulónak össze kell foglalnia a hallottakat, kulcsszavakat kell használnia, át kell fogalmaznia a mondatokat, a megértés kedvéért akár még kérdéseket is fel kell tennie. Ennek az lesz az eredménye, hogy a Retikuláris Aktiváló Rendszer ingert kap, ami kiemeli annak a fontosságát, ami éppen előttünk van, azt a dolgot, amelyre éppen aktívan figyelünk. A Business Insider megfogalmazás szerint,?azzal, hogy lelassítjuk a jegyzetelés folyamatát, felgyorsítjuk a tanulást.?Még ha akár egy teljes hetet is adnánk az anyag megtanulására, akkor is, a laptop használók rosszabbul teljesítenének a következő felmérésen, mint azok, akik kézírással készítették a jegyzeteiket.

Ráadásul azok a felnőttek, akik olyan új nyelvet tanulnak, amely írásmódjában is új számukra (például koreait vagy arabot), ennek a nyelvnek a betűit könnyebben megtanulják, ha kézzel le is írják őket. A konkrét tollvonások segítik a vizuális felismerést. És ha ilyen hatással van ez a felnőttekre, képzeljük el a gyerekek esetében!

 

5. A kézírás kognitív fejlődéshez, önbecsüléshez és tanulmányi sikerekhez vezet

Ha nem sikerül megfelelő szinten elsajátítanunk a kézírást, az negatív hatással lesz mind a tanulmányi előmenetelünkre, mind az önbecsülésünkre. Bár a gépelés mindenütt jelen van, a kézírás még mindig ?a grafikus kommunikáció legközvetlenebb formája.? Ezen felül semmilyen más iskolában tanított feladat nem igényli a műveletek olyan szintű összehangolását,mint a kézírás.

Egyszerűen fogalmazva, a kézírás jobban használja az agyat. Az agynak ?funkcionális specializációt? kell kialakítania, integrálnia kell a gondolkodást, a mozgást és az érzékelést. Klemm így fogalmaz:az agynak ?minden egyes vonást a másik vonáshoz viszonyítva kell elhelyeznie; meg kell tanulnia a megfelelő méretet, a teljes alak helyzetét és az egyes betűk megkülönböztető részleteit, emlékeznie is kell ezekre, és kategorizáló készségeket is ki kell alakítania. ? A folyóírás szerinte azért is előnyösebb, mert a különböző feladatok lépései nagyobb erőfeszítést igényelnek.

 

6. Segítheti az SNI-s tanulókat

Bár a folyóírás nehéz lehet a diszgráfiával vagy a diszlexiával küzdő tanulók számára, a pedagógusok azt állapították meg, hogy jó gyakorlási lehetőség a kinesztetikus készségek fejlesztésre. A Montessori és a Waldorf iskolák is a kinesztetikus előnyei miatt alkalmazzák a kézírást. Rand Nelson, a Peterson Directed Handwriting munkatársa szerint a folyóírás feladata lehetővé teszi a gyerekek számára, hogy legyőzzék a motorikus kihívásokat. A toll tartása és a különféle görbék formálása a folyóírás során ?agyi területeket aktivál, és ez fejlettebb nyelvi kifejezőkészséghez vezet.?

Még a diszgráfiás és diszlexiás tanulók számára is kedvező hatásúak lehetnek a folyóírás ?összekapcsolt betűi és összefüggő mozdulatai? . A The New York Times a következőket írja:

A diszgráfia olyan állapot, amelyben az írásképesség akadályozott, néha agyi sérülés miatt. A képességhiány érdekes módon jelentkezhet:némelyeknél a folyóírás viszonylag ép marad, míg másoknál a nyomtatott betűk írása nem sérül.

Az alexia, azaz az olvasási képesség zavara esetén némelyek nem tudnak nyomtatott betűkkel írt szöveget feldolgozni, viszont el tudják olvasni a folyóírást, és fordítva ? ebből arra következtetünk, hogy a két írásmód különböző agyi hálózatokat aktivál és több kognitív erőforrást alkalmaz, mint bármelyikük önállóan.

A folyóírás segíthet a betűfelismerésben. Egy 2012-ben készült tanulmányban olvasni még nem tudó tanulóknak egy betűformát mutattak, és arra kérték őket, hogy hozzanak létre hasonlót (gépeléssel, másolással vagy szabadkézi írással). Ezután MRI vizsgálatot végeztek rajtuk, és újra megmutatták nekik a betűt. Azoknál, akik kézírással reprodukálták előzőleg a betűt, a bal fusiform gyrus, az inferior frontális gyrus és a posterior parietális kéreg fokozott aktivitását észlelték. Ugyanezek az agyi részek aktiválódnak akkor, amikor a felnőttek olvasnak és írnak. A betűírás rendezetlensége tanulási eszköz lehet, ami arra tanítja a diákokat, hogy ?az ?a? betű minden lehetséges ismétlése ? ?a? betűt eredményez.

 

7. Csökkenti a figyelem elterelődését és ösztönzi a kreativitást

A tanárok tudják, hogy az írás, különösen a folyóírás alapozó és szenzoros integrációs gyakorlat azok számára, akik magatartási vagy szenzoros feldolgozási problémákkal küzdenek. Valószínű, hogy még meg is nyugtatja a neurotipikus felnőtteket és gyerekeket és önkontrollt tanít.

 

8. Öregkorunkban is aktívan tartja az agyunkat

Az agy dolgoztatása csökkenti a kognitív hanyatlás mértékét. A kézírás minden olyan személy számára jó kognitív gyakorlat, aki élesen szeretné tartani az elméjét. Az idősekről szólva:

 

9. Tudnunk kell folyóírást olvasni

Elsődleges források? Mi a helyzet a nagypapa régi leveleivel? HuffPo, egy blogger így panaszkodik:

?Egyszer csak azonban rádöbbentem arra, hogy ha az unokáim nem tanulnak meg folyóírással írni, akkor elolvasni sem fogják tudni azt. Sohasem fogják tudni megfejteni, amit kézzel írtam és eltettem nekik, hogy majd egyszer megmutassam. A régi receptkártyáimat is le kell majd fordítani nekik. Sohasem fogják tudni elolvasni a szüleim 2. világháború alatt egymásnak írt leveleit. Ha eredetiben akarják majd a 21. század előtt született dokumentumokat olvasni a kutatásaik során, a kézzel írottakhoz tolmácsra lesz szükségük?

Mindez nagyon elkeserít. Valaki úgy döntött, hogy iskoláinknak nem kell olyan dolgok tanítására pocsékolni az időt, amelyek nem lényegesek, például a folyóírásra vagy a művészet megbecsülésére vagy az irodalmi klasszikusokra. Ezekből nem lesz dolgozat és nem jelentenek majd előnyt a gyerekeink számára, még akár egy jövőbeli állás megszerzésénél sem. Eldobható társadalomban élünk és nem zavar bennünket, ha félretoljuk azokat a dolgokat, amelyek nem gyakorlatiasak az iskolában vagy a munkában.?

 

10. Gyönyörű és egyedi dolgot alkothatunk

Lehet, hogy az aláírásunkhoz nem szükséges a folyóírás, a nyomtatott nevünk azonban sokkal kevésbé egyedi. Az aláírások, amellett, hogy ?személyesek és a sajátunknak tudhatók? jótékony hatással vannak a tanulókra. Egy kézírással foglalkozó vállalkozás, a Cursive Logic csodálatosan fogalmazza meg ezt. (Megjegyzés: Ismerem az alapítóit és támogattam az induló kampányukat):

A folyóírás egyik előnye, hogy művészi és egyben rendkívül személyes. A gyerekek ? csakúgy, mint a felnőttek ? vágynak arra, hogy ki tudják fejezni az egyéniségüket és a kreativitásukat. Az aláírásban megbúvó és a később konkrét, felismerhető, egyéni jellegzetességeket mutató folyóírás fejlesztése fontos lépés a személyes stílus és hangvétel kialakításában.

A tanulók nem gépek, és az oktatásban olyan eszközöket kellene alkalmazni, amelyek ösztönzik az egyéni személyiség kialakulását.

Nem minden államban öntötték ki a folyóírást a ?Common Core? fürdővízével. (Az ajánlás nem tartalmazza a folyóírást, ezért sok iskola nem tanítja). (A Common Core-ról a cikk elején írtunk. ? a ford.) Utah, Dél-Carolina, Georgia, Tennessee, Kansas, Észak-Karolina és Idaho hangsúlyozzák, hogy szükséges valamiféle folyóírás-oktatás az első években. És ez jó dolog.

Enélkül teljesen megszűnik Moleskine vállalkozása.

 

A szerző:

Jennifer Doverspike a The Federalist vezető cikkírója. Korábban a terrorizmusellenes felderítés elemzője volt a Védelmi Minisztériumnál, és Sen. Tom Coburn és az oklahomai főügyész, E. Scott Pruitt mellett dolgozott.

A fordító bemutatkozása: Jennifer Doverspike a The Federalist vezető cikkírójának írásáát Tóth Katalin, angol nyelvtanár fordította le. Tóth Katalin, a budapesti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola angoltanára. Angoltanár és szakfordító vagyok. 32 éve tanítok az alap-, közép- és felsőoktatásban, számos nemzetközi közoktatási projektet vezettem. Jelenleg az egyénre szabott, de csoportos oktatásban alkalmazható módszerek területén igyekszem előrelépni.

 

Feljegyzés az olvasóhoz:

?házi feladat leírni két mondatban, kézírással, mi tetszett a cikkből a legjobban?Ellenőrzés: kérünk erről az írásról egy fotót :)) Köszönjük, jó munkát, jó bal fusiform gyrus, az inferior frontális gyrus és a posterior parietális kéreg fokozott aktivitást!

ELADÓ TOLLAK
Web Analytics