Kolumbusz aláírása

A ?Kolombusz tojása? kifejezés azt az esetet írja le ? pozitív előjellel -, amikor olyan megoldás születik, melynek során valaki képes elvonatkoztatni a konvencionális módszerektől és ennek révén talál megoldást egy addig még meg nem oldott problémára, ergo absztrakcióra (elvonatkoztatási képesség) és ezáltal absztrakt megoldásokra képes. Kolumbusz aláírásának a megfejtése ugyanezt a módszert igényli, ugyanis teljes bizonyossággal a mai napig nem sikerült még megfejteni, mit is jelöl, csak elméletek vannak.

Kolumbusz akkor kezdte el használni e szokatlan aláírást, amikor visszatért az első aranyleső útjáról. Aláírása a bizánci görög és latin betűk kombinációja, alsó részében az XPO-Ferens olvasható, az első részben a görög, a másodikban latin betűket használt. Élete későbbi szakaszában az Admiral titulus is szerepelt kézjegyében. Azt kívánta, hogy örökösei a későbbiekben is használják a betűk e különös együttesét aláírásuknál.? Sokan aláírásában bizonyítékot látnak, hogy Kolumbusz görög, portugál, vagy zsidó volt. Volt néhány katalán nyelvű könyve, és egyesek szerint a kézírása is katalán származásra utal. Portugál nemesasszonyt vett feleségül, kasztíliai nyelven írt, leveleit pedig zsidó ornamentikával díszítette.

Vannak tudósok, akik szerint a háromszögforma katolikus imát reprezentál, de más kutatók szerint semmi oka nem lett volna annak, hogy Kolumbusz elrejtse keresztény hitét. A zsidó származást hívők hipotézise szerint az inkvizíció idején az egyház nyomására kikeresztelkedő, de ?zsidó szokásaikhoz? továbbra is ragaszkodó marranusok titkos üzeneteket használtak, amelyek héber imákat rejtettek magukba, hogy így nyilvánítsák ki hűségüket őseik vallásához. Ezek szerint a betűk egy latinra fordított héber imát szimbolizálnak: Sanctus, Sanctus Adonaj, Sanctus. (X) Cheszed Mólé (Y pedig a négy betűs istennév kezdőbetűje), magyar fordításban: Szent, Szent, Isten, Szent. Irgalommal Tele Örökkévaló. Az utolsó két sor Kolumbusz aláírása, nevének latin-görög formája. Ha Kolumbusz elsőszülött leszármazottai örökké ezt az aláírást használják, ahogyan ő utasította őket, akkor ezzel olyan eszközt alkothatott, amely lehetővé teszi számukra, hogy teljesítsék veszély és önmaguk leleplezése nélkül a zsidó tradíció központi parancsát, hogy minden fiú imádkozzon az elhunyt apa lelkéért.

Még bátrabb levezetést használ a zsidó származás alátámasztására a portugál José Rodrigues Dos Santos író. Az aláírást megfordítva értelmezi. Mivel nem vagyok a Kabbala szakértője,  nem tudom megítélni, mennyire használ tudományos leírást a 632-es kódex nevű könyvében. Az alábbi ábrával szemlélteti írását:

Kolumbusz kaballista aláírása a fej nélküli Életfa leképezése. Minden betűje egy-egy szefira, az Életfa tíz szefirából áll, de akit részletesen érdekel a kaballista elmélet, haladjon tovább ezen az úton. ??Mások a kereszténységhez kapcsolják az "XMY" betűket: "Xristus Maria Yesys".  Mások azt állítják, hogy az "Y" lehet "Ysabel"- t jelöli. Egyesek úgy vélik, a betűk formája egy árboc egy hajó, és lehet, hogy Columbust mint felfedezőt jeleníti meg. Bármi is a megfejtés, Kolumbusz felfedezésének brutális következményei lettek az új földrészen. De ez egy másik történet.

ELADÓ TOLLAK
Web Analytics